Stupně hořlavosti

Stupně hořlavosti umělých hmot podle testu UL-94. Umělohmotná tyč stojí vertikálně a je zapálena zespodu. Podle času, kdy dojde k uhašení plamene, rozlišujeme stupně hořlavosti:

Pokud plamen při vertikálním testu nezhasne do 60s, je vzorek zapálen horizontálně. Pokud plamen do určité doby zhasne, dostane umělá hmota klasifikaci HB. V opačném případě nedostane umělá hmota žádnou UL klasifikaci.