Kabelové spojky

Spojky izolované sériové

Spojky izolované sériové

samozhášecí, bezhalogenní
-55°C až 125°C
0.5 až 35mm²

Spojky izolované paralelní

Spojky izolované paralelní

samozhášecí, bezhalogenní
-55°C až 125°C
0.5 až 6mm²

Spojky smršťovací

Spojky smršťovací

S lepidlem odolným vlhkosti.
bezhalogenní
-10°C až 105°C
0.5 až 10mm²

Spojky neizolované sériové

Spojky neizolované sériové

0.1 až 500mm²

Spojky neizolované paralelní

Spojky neizolované paralelní

0.1 až 120mm²

Lisovací spojky hliníkové

Lisovací spojky hliníkové

do 36 kV
10 až 500mm²

Lisovací spojky niklové

Lisovací spojky niklové

do 650°C
1,5 až 16mm²